Psilopogon Armillaris Bird

Psilopogon Armillaris Bird

Psilopogon Armillaris Bird

English Name:  Flame-fronted Barbet
Latin Name:  Psilopogon armillaris
Protonym:  Bucco armillaris Pl.Col. livr.15 pl.89 fig.1
Taxonomy:  Piciformes / Megalaimidae / Psilopogon
Taxonomy Code:  flfbar1
Type Locality:  Java.
Author:  Temminck
Publish Year:  1821
IUCN Status:  Least Concern

DEFINITIONS

PSILOPOGON
(Megalaimidae; Ϯ Fire-tufted Barbet P. pyrolophus) Gr. ψιλος psilos   simple, sparse; πωγων pōgōn, πωγωνος pōgōnos  beard; "Psilopogon pyrolophus, MULL.  ...  Deze merkwaardige vogel behoort bij die kleine groep van baardvogels, bij welke de bek naar verhouding kort en dik, en daarbij van voren aan de zijden sterk te zamen gedrukt, maar aan het achterste gedeelte eenigzins opgeblazen en verwijd is, waardoor de voorste zoowel als de benedenste kanten van den snavel veel scherper worden, dan zulks bij de ware Buccones het geval is. Van de eigenaardige, stijve, borstelige vibrissae, met welke de bek van de laatsten steeds rijkelijk omzet is, vindt men hier maar weinige en zeer kleine; waarom dan ook mijn overledene vriend BOIE aan de vogels van deze vorming den generischen naam van Kaalbaarden heeft gegeven." (Müller 1836); "Psilopogon S. Müller, Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys., 2, 1835, p. 339. Type, by monotypy, Psilopogon pyrolophus S. Müller." (Peters 1948, VI, 30).
Synon. Bucco, Buccotrogon, Chotorea, Cyanops, Geniates, Megalaima, Mezobucco, Pseudobucco, Thereiceryx, Xantholaema.

armillaris
Mod. L. armillaris  wearing a bracelet  < L. armilla  bracelet, ring.

SUBSPECIES

Flame-fronted Barbet (armillaris)
Latin Name: Psilopogon armillaris armillaris
armillaris
Mod. L. armillaris  wearing a bracelet  < L. armilla  bracelet, ring.

Flame-fronted Barbet (baliensis)
Latin Name: Psilopogon armillaris baliensis
baliense / baliensis
Bali, Indonesia.